Naše služby

Jednotlivým autorům i organizacím nabízíme služby související zejména s přípravou publikací k vydání. Ve spolupráci s profesionály pro vás zajistíme:

 • Elektronická sazba knih a dalších neperiodických tiskovin
 • Ediční práce při respektování stylu a určení textu
 • Gramatická korektura textů v českém jazyce
 • Gramatická korektura textů v anglickém jazyce (rodilý mluvčí)
 • Překlady textů do angličtiny (rodilý mluvčí)
 • Zajištění knižních ilustrací dle požadavků zadavatele
 • Zprostředkování tisku publikací
 • Kompletní vydání knihy od zpracování rukopisu až po tisk včetně ISBN
 • Marketingová podpora, zajištění oficiální distribuce, veletržních míst atp.
 • Tvorba rešerší a soupisů dostupné literatury na určené téma
 • Copywriting, tvorba textů na zakázku
 • Pořadatelství autorských čtení a promo akcí

Cenu stanovíme na základě individuální kalkulace ušité na míru zákazníkovi.
O konkrétní kalkulaci pište na redakce@mlhovina.eu
Specifikujte prosím podrobně rozsah textu a další parametry.